Vi är nu återförsäljare för Safety Bull!

Safety Bull är en ny aktör på den europeiska marknaden och den enda i sitt slag som erbjuder en mobil ankarpunk. Safety Bull är testad och godkänd enligt EN 795.